today19.06.2018 Salı
“MOLOZ KALDIRILMASI” KANUNEN BÜYÜKŞEHİR’İN SORUMLULUĞUNDA

 

Antakya Belediyesi inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının yönetiminin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, Hatay Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer aldığını bildirdi.

Antakya Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı; “ Göreve başladığımız 30 Mart 2014 tarihinden bu yana vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda şehrimizin temizliğini sağlamak amacıyla uygunsuz şekilde yol kenarına bırakılan inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının kaldırılması ve depolanma alanına taşınması çalışmalarını ekiplerimizce yürütmekteydik.

Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarının yönetiminin Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. İlgili kanunun “Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri Büyükşehir Belediyesi yerine getirmekle yükümlüdür.” maddesi açıkça belirtmiştir. Aynı zamanda Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde “Bu atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.” ibaresi yer aldığından hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır.

Vatandaşlarımızın bu konu hakkındaki sıkıntılarını Hatay Büyükşehir Belediyesi ile çözmeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”          

 

Yayın Tarihi : 12 Nisan, 2017