today16.02.2019 Cumartesi
Başkan'ın Mesajı

 
Saygıdeğer Hemşehrilerim;
 
Antakya’mızın planlı büyümesi, yatırımların ihtiyaca göre planlanması, hizmetlerin hızlı ve etkin sürdürülmesi amacı ile bu hizmet dönemimizin başından itibaren çalışmalarını sürdürdüğümüz Antakya Belediyesi 2015 – 2019 Yılları Stratejik Planı’nı tamamlamış bulunmaktayız.
 
Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Bu bilinçle hareket ederek, tüm çalışanlarımızca planlama sürecinin sahiplenilmesini sağlamak, ihtiyaçları tespit etmek, iş planını oluşturmak amacıyla bir hazırlık programı yaptık. Gerekli eğitim ve planlama çalışmalarını titizlikle yürüterek, Stratejik planlamamıza tüm birimlerimizin aktif katılımını sağladık.
 
Stratejik planımızda; hizmetlerimizi yürütürken işbirliği içerisinde olduğumuz ve dış paydaş diye nitelendirdiğimiz tüm kamu kurum ve kuruluşları, ilçemizdeki muhtarlarımız ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini önemseyerek yaptığımız anket çalışmalarının sonucunu stratejik planımıza yansıttık. Durum analizi yaparak amaç ve hedeflerin bağlantısını kurduk. 
 
Hedeflerimizin sonuç odaklı ve Belediyemizin hizmet alanına uygun bir biçimde ifade edilmesini sağladık. Hedeflerimize yönelik performans göstergelerinin, bu göstergeler cinsinden mevcut durumun ve plan döneminde ulaşılması arzulanan seviyenin belirtilmesi ile amaç ve hedeflerimize nasıl ulaşılacağını açıklayan stratejilerin planda yer almasını sağladık. Uygulamalarımızın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sistem tasarımını gerçekleştirdik.
 
Kurumumuzun hizmetlerini daha etkin hale getirmek için hazırladığımız 2015-2019 yıllarını kapsayacak 5 yıllık Stratejik planımızı da hazırlayarak sizlere sunuyoruz. Hizmet yarışımıza yön verecek olan Stratejik Planımızın kentimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
 
Hizmetlerimizde büyük katkıları olan; Değerli Meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma, tüm kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri ile çalışanlarına, bizlerden desteğini esirgemeyen İlimizin, değerli yöneticilerine ve Antakya’mızın gelişmesine destek veren herkese içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.
 
Mimar İsmail KİMYECİ
Antakya Belediye Başkanı


Yayın Tarihi : 07 Kasım, 2014