today19.07.2018 Perşembe
BASIN AÇIKLAMASI HATAY İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINDAN SONRA ESASTAN KARARINI DA VERDİ

Hatay İdare Mahkemesi,  HATSU Genel Kurul Başkanı Lütfü Savaş’ın, 27.11.2015 Tarihli HATSU Genel Kurul Toplantısında, Yüksek Su Fiyatlarının da İçinde Olduğu Ücret Tarifesini,                                            2016 Mali Yılı Gelir Bütçesi’nin İçine Dâhil Ederek Oylamaya Sunmasını Hukuka Aykırı Buldu

HATAY İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINDAN SONRA ESASTAN KARARINI DA VERDİ

HATSU Genel Kurul Başkanı Sayın Lütfü SAVAŞ, 27.11.2015 tarihli HATSU Genel Kurul Toplantısında, HATSU Genel Müdürlüğü’nün o tarihlerde yüksek fiyat üzerinden hazırladığı ücret tarifesini, 2016 Mali Yılı Gelir Bütçesinin içine dâhil ederek hukuka aykırı bir şekilde birlikte oylatmıştı.

            Bunun neticesinde yüksek fiyatlı su ücret tarifesini reddetmek yönünde iradesi olan Genel Kurul Üyelerinin, gelir bütçesini de reddetmesine sebebiyet verilmişti.

            Bu hukuka aykırı eylem dolayısıyla, HATSU Genel Kurul Üyesi olarak tarafımca idari işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Hatay İdare Mahkemesi’nde dava açılmış, dava sonucunda Hatay İdare Mahkemesi’nin 28.01.2015 tarih ve 2015/2609 E. sayılı kararıyla hukuka aykırı olduğunu iddia ettiğim hususlar haklı bulunmuş ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

            Hatay İdare Mahkemesinde devam eden yargılama neticelenmiş olup, Hatay İdare Mahkemesinin 31.05.2017 tarihli ve 2015/2609 E. – 2017/1342 K. Sayılı kararıyla, dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle davamızın kabulüne ve hukuka aykırı olan idari işlemin iptaline esastan karar verilmiştir.

Hatay İdare Mahkemesi’nin kararından da anlaşılacağı üzere, Hatsu Genel Kurul Başkanı Lütfü Savaş’ın, 27.11.2015 tarihli HATSU Genel Kurul toplantısında, yüksek su fiyatlarının da içinde olduğu ücret tarifesini, 2016 Mali Yılı Gelir Bütçesi’nin içine dâhil ederek oylamaya sunmasını hukuka aykırı bulduğu yönünde esastan kararını vermiştir.

Böylelikle, Hatay İdare Mahkemesi’nin aldığı kararla birlikte, HATSU Genel Kurul Başkanı Lütfü Savaş’ın hukuka aykırı yaptığı uygulama engellenmiş ve vatandaşımızın mağdur olmasına mani olunmuştur.

Bundan sonraki süreçte de hemşehrilerimiz adına, olası her türlü hukuksuzluğa karşı takibimiz ve kararlı mücadelemiz sürecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla.

                                                                                    İsmail KİMYECİ

                                                                             Antakya Belediye Başkanı

Yayın Tarihi : 17 Temmuz, 2017