today07.08.2020 Cuma
ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 3 TEMMUZ CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANIYOR

ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ 3 TEMMUZ CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANIYOR

 

            Antakya Belediye Meclisi, 3 Temmuz Cuma günü saat 14.00’de Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB) Salonunda Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.

            Antakya Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi’ne göre, 3 Temmuz Cuma günü saat 14.00’e Ulu Camii Mahallesi Kurtuluş Caddesi  No:89 adresinde bulunan Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB) Salonunda gündeminde bulunan 13 maddeyi görüşmek üzere toplanıyor.

            Yapılan açıklamaya göre Antakya Belediye Meclisi olağan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle;

1-     Encümen üyesi seçimi.

2-     İhtisas komisyonlarına üye seçimi.

3-     2019 yılının faaliyet raporunun görüşülmesi.

4-     2019 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi.

5-     Meclis üyesi Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneğinin görüşülmesi.

6-     Parka şehit ismi verilmesinin görüşülmesi.

7-     Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazların kira bedellerinin ertelenmesi ve alınmamasının görüşülmesi.

8-     Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların satışı, trampası için kişi ve kurumlara (SGK ve vergi borçlarına mahsuben) satış yetkisinin belediye encümenine verilmesinin görüşülmesi.

9-     Antakya’nın Narlıca Mahallesi 4009 ada 1 nolu parseldeki 7.950.25 m2’lik kısmın Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin görüşülmesi.

10- 1. Mıntıka 1985 ada 34 nolu parselin plan tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi.

11- İmar tadil teklifleri

12- İmar komisyon raporları

13- 5393 sayılı kanunun 55. Maddesi uyarınca belediyenin 2019 yılı gelir ve giderlerine ait denetim komisyonu raporunun meclisin bilgisine sunulması.

Yayın Tarihi : 01 Temmuz, 2020