today23.06.2018 Cumartesi
İmar Plan Askı İlanlari ve İmar İhale İlanları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 09.05.2018 tarih ve 3289 sayılı askı ilanı için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 11.05.2018 tarih ve 3407 sayılı askı ilanı için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 11.05.2018 tarih ve 3408 sayılı askı ilanı için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 11.05.2018 tarih ve 3409 sayılı askı ilanı için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.05.2018 tarih ve 3816 sayılı askı ilanı için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.05.2018 tarih ve 3817 sayılı askı ilanı için tıklayınız.

İmar ve Şehicilik Müdürlüğü'nün 28.05.2018 tarih ve 3941 sayılı askı ilanı için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.05.2018 tarih ve 3942 sayılı askı ilanı için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31.05.2018 tarih ve 4038 sayılı askı ilanı için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.06.2018 tarih ve 4273 sayılı askı ilanı için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08.06.2018 tarih ve 4327 sayılı askı ilanı için tıklayınız.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Çevresel Etki Değerlendirme İlanı için tıklayınız.

Yayın Tarihi : 02 Ekim, 2015