today07.08.2020 Cuma
KENTSEL DÖNÜŞÜM

HATAY İLİ, ANTAKYA İLÇESİ, EMEK VE AKSARAY MAHALLELERİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN YAKLAŞIK 35 HEKTARLIK (350 BİN M2) ALANA İLİŞKİN RİSKLİ ALAN DÖNÜŞÜM PROJESİ

 

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 25.06.2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen alanımız,

Riskli alan kararının yürürlüğe girdiği 25/06/2013 tarihinden sonra Mülga Antakya İl Belediyesince herhangi bir planlama çalışması yapılmamıştır.

 

2014 yerel seçimlerinden sonra Hatay Büyükşehir belediyesinin İlçemizde Kentsel dönüşüme yeteri kadar önem ve önceliği veremeyeceği kanaatiyle 10.06.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu alanın kentsel dönüşümünün Antakya Belediyesince yapılması için yetki talep edildi. Bakanlığımız 21.08.1014 tarihinde inşaat yapım aşamasına kadarki işlemleri yapmak üzere Belediyemizi yetkilendirdi.

 

Bahse konu alan ve içindeki taşınmazlara ilişkin “Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme, Mevcut Durum Analizi, Eylem Planı, İmar Planı, Kentsel Tasarım Projesi, Mimari Avan Projeleri, Arazi ve Arsa Düzenleme işlemleri ile Dönüşüm Modeli ve Uzlaşma Süreci ”ne ait Danışmanlık hizmet alım işini 26/02/2015 tarihinde 2.750.000,00TL +KDV ihale edildi.

Amacımız Proje alanında afet riski taşıyan, herhangi bir mühendislik hizmeti almadan yapılaşmış, ekonomik ömrünü tamamlamış, sağlıksız yapıların alandan arındırılması.

Alanın altyapısı ve sosyal donatısı tamamlanmış, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli kentsel yaşam alanına dönüştürülmesi, yeni iş imkânlarının oluşturulması, Bir kentin ihtiyaç duyduğu nirengi ve odak noktalarının elde edilmesi, ulaşım sistemlerinin, alanda yaşayan nüfus ile planlama ve tasarımla oluşturulan kullanım alanlarına göre çözümlenmesi, tüm bu hedeflerin oluşturulmasının sonrasında oluşabilecek sorunların çözümüne ilişkin sürdürülebilir, yenilenebilir stratejilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bahse konu alanımızda

Proje alanında 3312 bağımsız bölüm(3085 konut,221 işyeri,6 depo) ve 1881 hak sahibi bulunmaktadır.

Proje alanında yapılan anket çalışmasına göre; alanın en önemli eksiklikleri;

Çevrenin bakımsız olması, sosyo-kültürel alanların hiç olmayışı, yeşil alan eksikliği güvenlik sorunları ve sağlık tesislerinin bulunmamasıdır.

Alan içerisinde yapılan Plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 26.10.2015 tarihinde 28.09.2011 gün ve 102732 genelge gereğince onanmıştır.

Alana ait 2 adet 20 farklı kurumdan görüş istenmiştir. 17/03/2015 tarihinde kurumların alana ait yatırım projeleri veya taleplerinin olup olmadığı,03/11/2015 tarihinde de yeni yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları hakkındaki kurum görüşleri istenmiştir.

 

KURUM GÖRÜŞÜ İSTENEN KURUMLAR

Hatay Valiliği

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı

HATSU Genel Müdürlüğü

Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü

Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü

Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Adana Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Hatay Defterdarlığı

Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Hatay Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Hatay İl Müftülüğü

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Aksagaz A.Ş.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türk Telekom İl Müdürlüğü.

 

DOSYA EKLERİ

DAIRE_DAGILIM_ORANI.pdf

GENEL.pdf

ICMAL_BILGILERI.pdf

KENTSEL_DONUSUM_PLANI.pdf

MEVCUT_BAGIMSIZ_BOLUMLER.pdf


Yayın Tarihi : 17 Mart, 2016