today07.08.2020 Cuma
GÖREV TANIMLAMA

Belediye sınırları içerisinde Beldenin düzenini belde halkının sağlık ve huzurunu korumak belediye yetkili organlarının bu amaçla alacakları emir ve yasakların uygulanmasını sağlamak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen belediye suçlarını takip etmekle görevli ve yetkili özel bir kolluk kuvvetidir. 

Yayın Tarihi : 01 Haziran, 2017