Anasayfa İşyeri Ruhsatı

İşyeri Ruhsatı


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı


 GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

 
 
v  Adres Tespit Belgesi (Hatay Büyükşehir Belediyesi Numarataj Müdürlüğü)
(Aşağıdaki istenilen diğer belgelerin adresi Adres Tespit Belgesindeki işyeri adresi ile birebir uyumlu olması gerekmektedir.)
v  Vergi Levhası ( Şube ise E-Yoklama Fişi)
v  Esnafa Odalarına kayıtlı olanlardan Esnaf Odaları Birliği Sicil Tasdiknamesi ve Oda Faaliyet Belgesi
v  Ticaret ve Sanayi Odası Kaydına kayıtlı olanlardan Oda Kayıt Belgesi
v  Gıda Satışı veya Gıda Sunumu yapan İşletmeler için Hijyen Belgesi ( Halk Eğitim Merkezi)
v  Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket için)
v  İmza Sirküleri (Şirket için)
v  Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Şirket için)
v  İtfaiye Raporu ( Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü)
v  İtfaiye Raporu gerektirmeyen işletmeler her 100 m² için 1 Adet 6 kğ Yangın Tüpü Faturası
v  Ustalık Belgesi veya Noterden İş Akit Sözleşmesi
v  Yağ Kullanımı Olan Yerler için Atık Yağ Sözleşmesi – Oto Bakım, Onarım ve Tamirhaneler Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Almalıdır.
v  Çalışanlara ait Sigortalı Listesi (Muhasebeciden temin ediniz.)
v  Sanayi Sicil Belgesi (Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden) (Üretim ve İmalat yapan işletmeler için)
v  2 Adet Vesikalık Fotoğraf ve Kimlik Fotokopisi
v  Kapasite Raporu / Ekspertiz Raporu / Fiili Durum Beyanının aslı veya Noter Onaylı Sureti (Şirket için)
v  Mülk Sahibi ile Kiracı Arasında Yapılan Kira Sözleşmesi
(Mülk sahibi vefat etmiş ise Kira Sözleşmesinde Varislerin tamamının imzası veya bir Varis’e Vekaleti bulunmalıdır.
(Hisseli olan yerlerde Hissedarların tamamı Kira Kontratını imzalayacaktır.)
v  634 Sayılı Kanun Gereğince Tapu’da mesken vb. görünen yerlerde Kat Maliklerinin Muvaffakatnamesi (%100 Muvaffakat alınması)
v  Yapı Kullanım İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi
(Olmayan İşyerlerinden, İşyerlerine ait Antakya Belediyesi’nden 2004 Öncesi Emlak Beyanı ve ENERJİSA veya HATSU’dan 2004 öncesi Abone Sayaç Kaydı istenecektir.)
v  Güncel Tapu Kaydı (Hisseli ise Hissedarları Gösterir olmalıdır.)
v  Sağlık Raporu (Gıda işi ile uğraşanların Bulaşıcı Hastalığı olmadığını bildirir Sağlık Raporu almalıdır.)
v  Yerleşim Yeri Belgesi(e-Devlet)
v  Bina altında bulunan işletmeler Kat Maliklerinden Muvafakatname almalıdır.

Not: Meslek dallarına göre ekstradan belge talep edilebilir.

 

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİv  Adres Tespit Belgesi (Hatay Büyükşehir Belediyesi Numarataj Müdürlüğü)
(Aşağıdaki istenilen diğer belgelerin adresi Adres Tespit Belgesindeki işyeri adresi ile birebir uyumlu olması gerekmektedir.)
v  Vergi Levhası ( Şube ise E-Yoklama Fişi)
v  Esnafa Odalarına kayıtlı olanlardan Esnaf Odaları Birliği Sicil Tasdiknamesi ve Oda Faaliyet Belgesi
v  Ticaret ve Sanayi Odası Kaydına kayıtlı olanlardan Oda Kayıt Belgesi
v  Gıda Satışı veya Gıda Sunumu yapan İşletmeler için Hijyen Belgesi ( Halk Eğitim Merkezi)
v  Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket için)
v  İmza Sirküleri (Şirket için)
v  Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Şirket için)
v  İtfaiye Raporu ( Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü)
v  Her 100 m² için 1 Adet 6 kğ Yangın Tüpü Faturası
v  Ustalık Belgesi veya Noterden İş Akit Sözleşmesi
v  Yağ Kullanımı Olan Yerler için Atık Yağ Sözleşmesi
v  Çalışanlara ait Sigortalı Listesi (Muhasebeciden temin ediniz.)
v  2 Adet Vesikalık Fotoğraf ve Kimlik Fotokopisi
v  Mülk Sahibi ile Kiracı Arasında Yapılan Kira Sözleşmesi
a)  (Mülk sahibi vefat etmiş ise Kira Sözleşmesinde Varislerin tamamının imzası veya bir Varis’e Vekaleti bulunmalıdır.
b)  (Hisseli olan yerlerde Hissedarların tamamı Kira Kontratını imzalayacaktır.)
v  634 Sayılı Kanun Gereğince Tapu’da mesken vb. görünen yerlerde Kat Maliklerinin Muvaffakatnamesi (%100 Muvaffakat alınması)
v  Yapı Kullanım İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi
(Olmayan İşyerlerinden, İşyerlerine ait Antakya Belediyesi’nden 2004 Öncesi Emlak Beyanı ve ENERJİSA veya HATSU’dan 2004 öncesi Abone Sayaç Kaydı istenecektir.)
v  18) Güncel Tapu Kaydı (Hisseli ise Hissedarları Gösterir olmalıdır.)
v  Yerleşim Yeri Belgesi ve Adli Sicil Belgesi (E-Devlet)
v  Yabancı Ünvanlı İşletmeler İçin Marka Patent Belgesi

Not: Meslek dallarına göre ekstradan belge talep edilebilir.


UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

 

 

v  Adres Tespit Belgesi (Hatay Büyükşehir Belediyesi Numarataj Müdürlüğü)
(Aşağıdaki istenilen diğer belgelerin adresi Adres Tespit Belgesindeki işyeri adresi ile birebir uyumlu olması gerekmektedir.)
v  Vergi Levhası ( Şube ise E-Yoklama Fişi)
v  Esnafa Odalarına kayıtlı olanlardan Esnaf Odaları Birliği Sicil Tasdiknamesi ve Oda Faaliyet Belgesi
v  Ticaret ve Sanayi Odası Kaydına kayıtlı olanlardan Oda Kayıt Belgesi
v  Gıda Satışı veya Gıda Sunumu yapan İşletmeler için Hijyen Belgesi ( Halk Eğitim Merkezi)
v  Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket için) , İmza Sirküleri (Şirket için)
v  Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Şirket için)
v  Yerleşim Yeri Belgesi ve Adli Sicil Belgesi( E-Devlet üzerinden)
v  İtfaiye Raporu ( Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü)
v  Her 100 m² için 1 Adet 6 kğ Yangın Tüpü Faturası
v  Ustalık Belgesi veya Noterden İş Akit Sözleşmesi
v  Yağ Kullanımı Olan Yerler için Atık Yağ Sözleşmesi
v  Çalışanlara ait Bulaşıcı Hastalık Olmadığına Dair Sağlık Raporu ve Sigortalı Listesi (Muhasebeciden temin ediniz.)
v  Yabancı Ünvanlı İşletmeler için Marka Patent Belgesi
v  2 Adet Vesikalık Fotoğraf ve Kimlik Fotokopisi
v  Kamera Kayıt Cihazı Faturası (İnternet Kafe ve Oyun salonları için)
v  Mülk Sahibi ile Kiracı Arasında Yapılan Kira Sözleşmesi
(Mülk sahibi vefat etmiş ise Kira Sözleşmesinde Varislerin tamamının imzası veya bir Varis’e Vekaleti bulunmalıdır.
(Hisseli olan yerlerde Hissedarların tamamı Kira Kontratını imzalayacaktır.)
v  634 Sayılı Kanun Gereğince Tapu’da mesken vb. görünen yerlerde Kat Maliklerinin Muvaffakatnamesi (%100 Muvaffakat alınması) (İşyeri Bina Altında ise Kat Maliklerinden Muvaffakatname gerekmektedir.)
v  Yapı Kullanım İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi
(Olmayan İşyerlerinden, İşyerlerine ait Antakya Belediyesi’nden 2004 Öncesi Emlak Beyanı ve ENERJİSA veya HATSU’dan 2004 öncesi Abone Sayaç Kaydı istenecektir.)
v  Güncel Tapu Kaydı (Hisseli ise Hissedarları Gösterir olmalıdır.)
 
Not: Meslek dallarına göre ekstradan belge talep edilebilir.
Copyright © 2024 | Antakya Belediyesi | Web Tasarım Deltawebsistem